Wie het feitenrelaas leest dat de politie opstelde naar aanleiding van zijn eigen optreden rondom de wedstrijd Fortuna Sittard – MVV krijgt de indruk dat iedereen (Gemeente Sittard-Geleen, Fortuna Sittard, politie bureaucratie en stewards corps) nalatig is geweest, behalve de ME. De aansturing en de uitvoering van het ME optreden waren vlekkeloos.

 


De conclusies uit het onderzoek dat de politie vervolgens deed zette enkele vraagtekens bij de uitvoering van het optreden van de ME. Er waren enkele porren en tikken uitgedeeld en ja er was ook gescholden door ME-ers, dus er viel wat wel wat aan te merken op de uitvoering. De aansturing bleef evenwel buiten schot. De leiding zou het zo weer doen.

Op basis van het feitenrelaas (en ik ga er in deze column vanuit dat dat feitelijk klopt) kun je daar vraagtekens bij plaatsen. Hopelijk gaat het Auditteam Voetbal en Veiligheid deze zaak goed bekijken.

Ik concentreer me op wat er zich na afloop van het duel afspeelt. Er is dan geen dreiging meer van een vuurwerkbom en ook geen dreiging meer van een fakkeltocht.  

Aansturing ME na afloop van de derby

Ik lees in het feitenrelaas dat de brandweer tijdens de rust de beslissing neemt om de uitgang Noord-Hoofd tribune te sluiten omdat er geen deugdelijke verlichting is. Dit betekent dat alle supporters op de Noord en Oost tribune via de Noord-Oost uitgang het stadion moeten verlaten.

Vervolgens besluit de ME – ook in de rust – om na afloop met een sectie ME een linie te vormen bij de Noord-Oost uitgang. Het feitenrelaas geeft twee redenen voor deze aangepaste (want in de rust besloten) strategie:

1)      Het onder controle houden van de harde kern van Fortuna Sittard;

2)      Het vergroten van de kans op aanhouding van een supporter die verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit voor de wedstrijd (rondom de fakkeltocht).

Laten we deze redenen eens overlopen.

Het onder controle houden van de harde kern. Na hetgeen zich voor de wedstrijd heeft afgespeeld tijdens de fakkeltocht is het inderdaad mogelijk dat de harde kern geirriteerd en licht ontvlambaar is. Maar als er al agressie zal volgen, op wie zal die agressie botgevierd worden? Op mede Fortuna supporters? Onwaarschijnlijk. Als er al agressie botgevierd zal worden, dan zal dat richting MVV aanhang of richting ME gebeuren. Dus wat is er logischer dan de ME opstellen aan de Zuid-Oost uitgang? Ook daar kan de ME een scheidslijn vormen tussen MVV en Fortuna supporters, maar is de ME uit het zicht van de Fortuna supporters die 100 meter verderop het stadion verlaten.

Kortom, reden 1 valt af voor het vormen van een linie van een sectie ME bij de Noord-Oost uitgang. Te meer daar reden 1 ook niet verklaart waarom die beslissing zo laat genomen werd (in de rust). Reden 1 herbergt namelijk geen nieuwe feiten.

Resteert reden 2. Het aanhouden van een persoon die verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. Dit kan wel verklaren waarom:

(a)    de ME zich opstelt bij de Noord-Oost uitgang en niet bij uitgang Zuid-Oost (die supporter moet namelijk door de Noord-Oost uitgang het stadion verlaten dus daar houd je hem aan), en;

(b)   de beslissing om een linie te vormen bij de Noord-Oost uitgang pas in de rust werd genomen en niet in de dagen voor de wedstrijd (de verdachte pleegde het mogelijke strafbare feit vlak voor de wedstrijd).

Tijd voor een kosten-baten analyse: wegen de baten (het wellicht aanhouden van een supporter die verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit) op tegen de kosten? Dan moeten we de kosten in kaart brengen, die zich voordoen na afloop van de wedstrijd. Het is hier wel cruciaal alleen de kosten mee te wegen die door de inzet van de ME bij de Noord-Oost uitgang redelijkerwijs voorspelbaar waren.

Laten we het feitenrelaas chronologisch overlopen:

1)      Het feirenrelaas begint om 21.56uur met de melding dat al snel de bewegingsvrijheid van de ME bij de Noord-Oost uitgang in het gedrang komt door vertrekkend verkeer. Was dit niet te voorspellen? Tuurlijk wel. Dat gebeurt altijd na afloop van een duel van Fortuna Sittard. Voorspelbaar.

2)      Het feitenrelaas meldt dat er zich een groep supporters vormt voor de linie ME die de doorstroom van andere supporters belemmert. Was dit niet te voorspellen? Tuurlijk wel. Van ME gaat een intimiderende werking uit (dat moet ook). Ook dit is geen verrassende wending. Ook voorspelbaar.

3)      Het feitenrelaas meldt vervolgens dat de ME een beredene te paard inzet om de benarde ME linie te ontzetten, waarna de vlam pas echt in de pan slaat. Die beslissing was een rechtstreeks gevolg van 1) and 2). Als 1) en 2) voorspelbaar waren, dan kan 3) en alles wat volgt meegerekend worden in de kosten-baten analyse.

4)      Volgens het feitenrelaas komt pas rust in de tent om 22.33uur. Ik citeer het feitenrelaas: “De aanwezigheid van de politie was mogelijk de enige reden waarom harde kern supporters nog ter plaatse bleven. Hierop zijn de ME en Beredenen vertrokken.

De verantwoordelijken namen de juiste beslissing om een linie ME neer te zetten bij de Noord-Oost uitgang na afloop van de wedstrijd als de baten van die beslissing (het mogelijk aanhouden van een verdachte van een strafbaar feit) zwaarder wegen dan de kosten van die beslissing (de algehele consternatie die volgde tussen 21.56uur en 22.33uur met diverse gewonde en geschokte mensen).

Het auditteam Voetbal en Veiligheid mag die vraag beantwoorden. Is het antwoord ontkennend, dan hebben de aanstuurders van het ME optreden een probleem.

Riccardo Welters