Het lijkt erop dat Fortuna binnenkort de invulling van de nieuwe raad van commissarissen wenst af te ronden. De raad van commissarissen zal bestaan uit zeven leden. Fortuna SC (via de STichting AdministratieKantoor) wijst een van de zeven aan en buigt zich momenteel over een geschikte kandidaat. De andere zes leden worden aangewezen door andere aandeelhouders (sponsoren en eigenaar Isitan Gün).

De aanwezigheid van Wil Meijers, Marcel Tinnemans en Ron Quaedvlieg bij het ontslaggesprek van trainer Ben van Dael duidt er wellicht op dat dit drietal zitting zou kunnen gaan nemen in de nieuwe raad van commissarissen.

Wil Meijers is een van de oprichters van TOF, dat Fortuna in 2009 uit de klauwen van Sporting Limburg en de KNVB haalde. Daarna werd Meijers voorzitter tot 2012 toen Nacer Abdellah een luchtkasteel bleek. Marcel Tinnemans was bestuurslid technische zaken in het bestuur onder leiding van Wil Meijers tussen 2009 en 2012. Ron Quaedvlieg vervulde nog geen bestuursfunctie bij Fortuna Sittard, maar was wel betrokken bij de Fortuna’s reddingsoperatie begin dit jaar.

De nabije toekomst zal moeten uitwijzen of deze drie heren inderdaad zitting nemen in de raad van commissarissen.

Bron: Dagblad de Limburger