Extern adviseur Paul van der Kraan geeft op de officiële website van Fortuna enige openheid van zaken over de financiële positie van Fortuna Sittard. Het komt erop neer dat Fortuna een schuld heeft van circa 1,35 miljoen euro. Als we goed gerekend hebben, heeft Fortuna de schuldeisers een voorstel gedaan om een kwart van de uitstaande schuld uit te betalen als zij afstand doen van de resterende driekwart van hun vorderingen.

Als een meerderheid van de schuldeisers (die minimaal de helft van de uitstaande schuld moeten vertegenwoordigen) akkoord gaat met dit voorstel, kan Fortuna in principe (door surceance van betaling aan te vragen) juridisch afdwingen dat ook de resterende schuldeisers akkoord gaan. Fortuna hoopt zo’n crediteurenakkoord buitengerechtelijk te kunnen sluiten, iets wat Fortuna deze eeuw tweemaal eerder deed.

Van der Kraan geeft aan dat hij dicht bij de voorwaarden van een crediteurenakkoord is, wat dan wel betekent dat Fortuna de crediteuren een kwart van hun vorderingen moet uitbetalen. Een kwart van 1,35 miljoen euro is circa 360 duizend euro en dat bedrag wenst Fortuna op te halen door nog eens tien procent van de aandelen te verkopen.

Hoe deze schuldenlast en de afwikkeling ervan zich verhoudt tot de 900.000 euro die Fortuna via aandelenuitgifte ophaalde in maart, is Fortuna Online onduidelijk.

Bron: Fortuna Sittard