In een interview met Dagblad De Limburger doet extern adviseur Paul van der Kraan aan de hand van de begroting uit de doeken hoe Fortuna 2.0 (vreselijke naam) eruit moet komen te zien.

 

 

 


De begroting van het seizoen 15/16 bedraagt een slordige 2,7 miljoen euro. Daarvan was circa 2,2 miljoen euro gedekt aan de start van het seizoen, maar door onenigheid tussen commissaris Jo Abelshausen en extern investeerder René ter Borgh ging daar lange tijd nog eens een dikke 0,3 miljoen euro vanaf. De ‘suikeroom vrije’ inkomsten van Fortuna Sittard bedragen dus circa 1,9 miljoen euro – alleen Achilles ’29 doet slechter in het profvoetbal.

Om de club het komende seizoen uit de financiële problemen te houden (en de KNVB tevreden te stellen) heeft Van der Kraan 1,9 miljoen euro aan de inkomstenkant van de begroting 16/17 opgenomen – het ‘suikeroom vrije’ bedrag. Dat betekent wel dat er aan de uitgavenkant ook 1,9 miljoen euro moet komen te staan, terwijl er dit seizoen 2,7 miljoen euro wordt uitgegeven (reden voor de KNVB om een oogje in het zeil te houden).

Van der Kraan geeft aan dat hij niet op de salarispost ‘spelers’ wil bezuinigen. Daar gaat dit seizoen 0,7 miljoen euro aan op. Begrijpelijk, want met de introductie van degradatie in het nieuwe seizoen kunnen verdere bezuinigingen op het spelersbudget serieuze sportieve (gevolgd door financiële) consequenties hebben. Als richtsnoer geeft hij aan dat hij maximaal circa 60% wil uitgeven aan salarissen in het nieuwe seizoen. 60% van 1,9 miljoen euro is 1,2 miljoen euro. Van dat bedrag gaat dus 0,7 miljoen naar het spelersbudget; resteert er 0,5 miljoen euro voor overige salarissen. In de huidige begroting is Fortuna 1,0 miljoen euro kwijt aan overige salarissen. Die post moet dus gehalveerd worden.

Een ander richtsnoer dat Van der Kraan hanteert is de uitgaven aan de jeugdopleiding; 10% schijnt de norm te zijn. Fortuna spendeert dit seizoen 0,5 miljoen euro aan de jeugdopleiding (dat bedrag zou overigens overlap kunnen hebben met de post overige salarissen). Een tiende van 1,9 miljoen euro is 0,2 miljoen euro, dus ook de jeugdopleiding moet wellicht 0,3 miljoen euro inleveren.

Dat zijn de kille cijfers. Fortuna moet dus fors terug in de begroting en deze bezuiniging realiseer je niet met wat schaafwerk links en rechts. Uit het interview met Van der Kraan wordt duidelijk dat hij voorstelt te snijden (1) in de jeugdopleiding (regionale samenwerking zou zo maar weer eens versneld op de agenda kunnen komen) en (2) op kantoor en verdere externe ondersteuning die Fortuna inhuurt.

Dit hele proces moet de komende drie maanden zijn beslag krijgen, zodat Fortuna in juli met een schone lei kan beginnen. Bezuinigen is één ding, de echte uitdaging is een organisatie achter te laten, die in staat is Fortuna financieel en sportief opnieuw op te bouwen in plaats van een organisatie achter te laten die uitgehold en dus nergens toe in staat is. Dit alles in de veronderstelling dat de imagoschade die Fortuna de afgelopen vijftien jaar heeft opgelopen niet dusdanig groot is dat er zelfs met de beste organisatie van de wereld niets meer van te maken is.

Paul van der Kraan is aan zet.

Riccardo Welters