Extern adviseur Paul van der Kraan geeft op de officiële website van Fortuna Sittard een update van de stand van zaken rond het crediteurenakkoord. In de afgelopen maand heeft hij vorderingen gemaakt. In april stelde Fortuna zijn schuldeisers voor circa een kwart van hun uitstaande schuld direct uit te betalen als ze het restant zouden laten vervallen. Het ging toen om circa 1,35 miljoen euro schuld – opgebouwd in de voorgaande jaren. Eind april had Fortuna een akkoord met schuldeisers die 46% van de schuld vertegenwoordigden. Fortuna kan een crediteurenakkoord juridisch afdwingen als een meerderheid van de schuldeisers (die een meerderheid van de schuld vertegenwoordigen) akkoord gaat, maar Fortuna wil een akkoord sluiten met elke schuldeiser.

Nu een maand later heeft Fortuna overeenstemming bereikt met schuldeisers die 90% van de schuld vertegenwoordigen, waarbij nog moet worden opgemerkt dat er de afgelopen maand nog enkele lijken uit de kast zijn gevallen (de totaalschuld is dus iets hoger dan 1,35 miljoen euro). De schuldeisers die nog niet akkoord zijn, vertegenwoordigen dus iets meer dan 135.000 euro. Van der Kraan verwacht op zeer korte termijn ook met deze schuldeisers tot een vergelijk te komen.

Het afwikkelen van de schulden uit het verleden is voor Fortuna van belang om een schuldenvrije doorstart te kunnen maken en de licentiecommissie van de KNVB tevreden te stellen.

Bron: Fortuna Sittard