Nadat de licentiecommissie van de KNVB Fortuna publiekelijk op de vingers tikte voor het niet naleven van de licentievoorwaarden (stukken niet correct/tijdig aanleveren), is de beerput opengegaan.

Algemeen directeur Joppe Sangen geeft toe dat de club opnieuw in zwaar financieel weer zit en al een tijdje niet in staat is de salarissen uit te betalen (of slechts gedeeltelijk). Oorzaak: aanhoudende onenigheid tussen Jo Abelshausen (raad van commissarissen) en sponsor René ter Borgh over de structuur van de club en de invulling van die structuur. Beloofde sponsorbijdragen (die in de lopende begroting zijn opgenomen) zijn bevroren zolang de gewenste uitkomst niet op tafel ligt, waardoor Fortuna acute financiële problemen heeft.

Omdat de tijd dringt, kan Joppe Sangen niet langer vanaf de zijlijn toekijken wie dit machtsgevecht gaat winnen en zoekt hij naar alternatieven. De KNVB heeft Fortuna tot 1 maart de tijd gegeven met een deugdelijk plan op tafel te komen. Sangen heeft Paul van der Kraan – oud directeur Vitesse in de Arnhemse crisisjaren – bereid gevonden te helpen bij het aanboren van financiële middelen die Fortuna in ieder geval dit seizoen overeind moeten houden. Daartoe heeft Fortuna dus nog twee weken.

Bron: Fortuna Sittard / Dagblad De Limburger