En nu is de fusie ineens rond. Fortuna wordt ge-executeerd op 30 juni 2009.


Fortuna Sittard bestaat weldra niet meer, maar geen nood we krijgen er een club voor terug die begint met een schuldenlast van ettelijke miljoenen euro’s en die in de eerste twee jaar van zijn bestaan ook nog eens circa 6 miljoen euro schuld gaat maken. Tenminste als we de berichtgeving van de afgelopen dagen moet geloven.

De Provincie Limburg zou alleen geld steken in de fusieclub als de schulden van Fortuna weggewerkt zouden zijn. Dat is niet het geval, dus nu gaat die subsidie van de provincie niet door, toch? Mocht dat niet zo zijn (en dat is natuurlijk niet zo) dan heeft de Provincie Limburg gelogen wat betreft de voorwaarden voor subsidie om maximale druk te zetten op de collega overheid gemeente Sittard-Geleen om mee te doen.

Sommige mensen in de regio zouden er goed aan doen eens na te denken over wat de rol van een overheidsorgaan is en hoe een overheidsorgaan zich dient te gedragen richting andere (overheids)organen. In de tussentijd wensen we iedereen veel succes bij het bestrijden van hooliganisme bij de nieuwe fusieclub.

Vreemd, het heilige businessplan rept helemaal niet over hooliganisme. Hoe dan ook, mocht dat businessplan er onverhoopt naast zitten, dan moet je met 6 miljoen euro toch een stuk op weg raken. Jaag ze niet allemaal weg, een beetje hooliganisme is vast goed voor je ‘Q’.

Fortuna Online